Clubkampioenen

Clubkampioen.......Hoe wordt ik dat ?????                                                                                                   Clubkampioenen

Deelname:

  • Aan het clubkampioenschap kunnen alle leden PSV Polarfürst en Vrienden van PSV Polarfürst (Donateurs) deelnemen.
  • Indien in het lopende kalenderjaar het lidmaatschap van de vereniging wordt beëindigd, dan verliest het betreffende lid het recht op de titel clubkampioen.
  • Ook niet-leden kunnen meedoen aan de onderlinge wedstrijden, zij hebben echter geen recht op de titel clubkampioen. Niet-leden dingen wel mee naar de dagprijs.
  • Categorieën
  • Het clubkampioenschap wordt jaarlijks verreden in de volgende categorieën:

Dressuur pony’s:

Klasse BB        -    tot 12 jaar

Klasse B

Klasse L1

Klasse L2

Klasse M1

Klasse M2

Klasse Z1

Klasse Z2

Bij de paarden blijven de officieel gereden klassen bestaan in de dressuur.

Springen pony’s en paarden:

Klasse BB

Klasse B

Klasse L

Klasse M

Klasse Z

In onvoorziene omstandigheden kan er worden afgeweken van dit reglement en beslist het bestuur in overleg met de wedstrijdleiding. In situaties waarin het reglement geen duidelijkheid biedt beslist het bestuur.